POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz wykorzystywania plików cookies.

2. Administratorem danych jest Nowy Samochód S.A. z siedzibą w Warszawie (00 – 725) przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506610, posiadająca NIP: 521 367 03 88, REGON: 147203781, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (wpłacony w całości), e-mail info@soft99.eu/sklep@soft99.pl, telefon 691 344 348 ,

3. Zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4.Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez NS za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.soft99.eu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych, które mogą być także podawane w późniejszym czasie. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne. Podanie ich jest jednak konieczne do świadczenia usług przez NS na rzecz Klienta  za pośrednictwem Serwisu.

5. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego i formularzy dotyczących poszczególnych usług, korespondencji z NS oraz inne dane osobowe zebrane przez NS w trakcie korzystania przez Klienta z usług oferowanych przez NS za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., Poz. 922 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, Poz.1219 z późn.zm.).

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, do zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz w innych celach, do jakich upoważnia NS ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Przetwarzanie danych osobowych Klienta  w celach innych niż wskazane w ppkt 6 może odbywać się za zgodą Klienta.

8. Za odrębną zgodą Klienta NS może wykorzystywać dane osobowe dla przesyłania informacji handlowych, w tym newsletterów w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i wiadomości SMS.

9. NS przekazuje dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą karty płatniczej/kredytowej, przelewem lub transferem internetowym spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182  oraz PayPal S.àr.l.& Cie, S.C.A. L-1150 Luxemburg. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU oraz PayPal procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

10. Klientowi służy prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

11. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przy czym mogą zostać przekazane organom państwowym, upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

12. NS informuje, że wykorzystuje pliki cookies, czyli krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Klienta na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia z NS, możliwe do odczytania przez NS. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia Klienta z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies.

13. NS informuje Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do sklepu internetowego NS lub przerwanie sesji po zalogowaniu.